oficiální prodejce nožů Kizlyar v ČR a na Slovensku

CZSKDE
Kategorie
 
Výrobci
Informace
O firmě Kizlyar
O firmě AiR Company
Typy čepelí
Typy výbrusu nožů
Typy záměrných křížů
Akce / Slevy
Nůž Kizlyar Biker-2 black SRT Z50
Nůž Kizlyar Biker-2 black SRT Z50
2 120,-
1 638,-
Více... 
Články
Anonymní přispěvatel
Moje SVT40
Tomáš Schneider
Výroba Kizlyar - videa
 

Střelba ze sportovní pistole

27.10.2010 - Karel Bukovský

Následující text popisuje postup při střelbě ze sportovní pistole jednou rukou, ale principy jsou obecně platné pro střílení z jakékoliv zbraně.

Střelecký postoj

Střelecký postoj

Dříve než můžete vystřelit ránu, musíte správně stát. Musíte být správné vyvážený, tělo musí být drženo pevně, ale bez napětí, tak aby vám to dovolilo namířit ruku držící pistoli přirozeným způsobem na terč. Poloze vašich nohou, těla, paží a hlavy říkáme střelecký postoj a ten musíte zaujmout vždy, když má dojít k výstřelu. Neexistují absolutně pevná a jednoduchá pravidla, jimiž by byl definován ideální postoj. Musíte sami najít takový postoj, který bude vyhovovat právě vám s ohledem na vaši individuální tělesnou stavbu.

Vaše nohy musí být umístěny tak, abyste stáli pohodlně. Mají být od sebe asi na šířku vašich ramen. Váha těla musí být rovnoměrně rozložena na celou plochu obou chodidel. Horní část těla musí být vzpřímená. Trup je mírně ukloněn, tak aby vyvažoval váhu napřažené ruky. Paže musí být v lokti napnutá. Horní část těla musíte držet pevně, ale bez napětí; všechny boční pohyby musí vycházet z kyčlí, nikoli z ramen. Poloha vaší paže a ruky, která drží pistoli, se smí měnit pouze posunem nohou nebo těžištěm vašeho těla, dokud nebude v linii zamířené na střed terče. Použijete-li pro vyrovnání do této linie ramenní kloub nebo zápěstí, potom při stresové zátěži, která vznikne při míření a spouštění, se paže vrátí do své přirozené polohy a nebude zamířená žádoucím směrem.

Abyste zaujmuli správný postoj, začněte tím, že zamíříte pistolí na terč. Pak spusťte ruku a zavřete oči. Opět zvedněte ruku, jako byste mířili a otevřete oči. Pokud pistole míří mimo střed terče, upravte polohu nohou tak, aby mířila správně. Střelci praváci k tomu musí posunout levou nohu ve směru opačném k chybě zamíření a pak posunout pravou k opětovnému zaujmutí pohodlného postoje. Tento postup opakujte tak dlouho, dokud pistole nebude přirozeně zamířená se zavřenýma očima na střed terče.

Vaše hlava musí být na úrovni mířidel. Její předklánění nebo zaklánění způsobuje namáhání očí. Hlava musí byt otočena tváří k terči tak daleko, jak je to jen možné bez přílišného napětí krčních svalů. Vyhněte se příliš otevřenému postoji (čelem k terči) stejně jako úplně bočnímu (bokem k terči). V prvním případě ramenní svaly špatně podpírají paži a ve druhém je hlava v tak extrémní poloze, že dochází k přerušení krevního oběhu do mozku a krční svaly snadno postihne křeč.

Většina trenérských příruček doposud doporučovala, abyste zaujali postoj někde mezi těmito extrémy, tj. přibližně v úhlu 45° k terči. Během několika posledních let však byla tato poloha předními sportovci postupně zavrhnuta a všeobecně se přijímá názor, že správný postoj by měl být téměř v linii k terči. Tento postoj je vyrovnanější a stabilnější, protože zpětný ráz pistole je přenášen paží přímo až do ramene, kde je absorbován. Jakékoliv kymácení těla (houpaní sem a tam) v této poloze neovlivňuje úhel paže ani polohu pistole. V čelním postoji k terči se úhel paže vzhledem k vašemu trupu bude měnit při každém zhoupnutí těla a k tomu bude vždy docházet. Je nemožné zůstat stát zcela nehybně. Zpětný ráz pistole je také v čelním postoji absorbován pouze paží, což se projeví ve znatelně větším pohybu ruky s pistolí.

Volné ruky si při míření a spouštění vůbec nemusíte všímat. Většina střelců dává volnou ruku do kapsy kalhot nebo kabátu nebo ji zaháknou za opasek. Tím se zajistí, že se rameno volné ruky nebude hýbat. Abyste dosáhli stabilní polohy, musíte držet své tělo zcela pevně, ale současně musíte mít pocit pohodlí bez nějakého napětí. Svaly, které se přímo nezúčastní vytváření střeleckého postoje, musí být uvolněny, aby se zredukoval jakýkoliv nežádoucí efekt; např. břišní a hýžďové svaly mají být uvolněny a i čelist má být uvolněna. Rovněž volná ruka nemá být sevřena v pěst.

Držení pistole

Držení Držení

Před zamířením musíte pistoli správně uchopit. Většina továrně vyráběných rukojetí je pro terčovou střelbu nevhodná. Navzdory nedávnému zlepšení nemohou takové rukojeti padnout lépe než individuální; neexistují dva střelci, kteří by měli stejný tvar ruky. Pro správné držení pistole při míření musíte pažbu upravit nebo si pořídit novou, která by vyhovovala vaší osobní potřebě. Řada firem se na takovou individuální výrobu specializuje, ale většina střelců dává přednost vlastní výrobě nebo úpravě pažby dodané s pistolí. Je-li pažba správně vytvarovaná, pak přirozené „V" vytvořené palcem a ukazováčkem bude rozpůleno osou hlavně. Ruka pohodlně obejme pažbu po celém obvodu a všechny části dlaně s výjimkou ukazováčku budou v kontaktu s pistolí. Spodek rámu spočívá přirozeně na prostředníčku.

Váha pistole je přenášena na ruku prostřednictvím rukojeti. Těžiště pistole má být blízko spouště, takže podstatnou část váhy přejímají tři prsty, které objímají pažbu pod lučíkem spouště. Pistoli musíte držet pevně všemi třemi prsty proti palci, tak budete mít plnou kontrolu nad zamířením pistole a její výškou. Tlak vyvinutý malíčkem musí být menší než tlak vyvinutý zbývajícími dvěma prsty. Ukazováček, tj. prst, který spouští, musí být volné pohyblivý a nesmí se dotýkat rámu pistole ani rukojeti. Palec musí být držen volně podél rámu, aniž by nějak tlačil na pistoli; dobře vytvarované pažby mají opěrky palce.

Pažba musí dovolit uchopit ji tak vysoko, jak je jen možné, aby se zmenšila páčivá síla. Je-li zaujmut správný střelecky postoj, pak při správném uchopení pistole musí být hlaveň podél osy pohledu mířícího oka. Není-li, pak je držení pistole špatné a pažba musí být upravena. Pažba musí být v takovém úhlu, aby hlaveň přirozeně zaujala polohu rovnoběžnou se záměrnou linií bez zbytečného pohybu v zápěstí. Pro správné uchopení pistole ji vezměte nestřílející rukou za hlaveň a vtlačte ji do dlaně. Obejměte pažbu prsty a přesvědčte se, že prostředníček ji objímá těsně pod lučíkem nebo rámem a ukazováček je absolutně volný. Když zasazujete pistoli do dlaně, mějte při tom ukazováček a palec široce rozevřené. Jakmile pažbu obejmete svými prsty, vytvoří se mezi palcem a ukazováčkem zmiňované „V". Když nyní poněkud uvolníte sevření, bude pistole naprosto správně uchopena; ověřte si to zamířením, jak to bylo popsáno dříve.

Poloha ruky na rukojeti a tlak na ni musí být naprosto stejný při každém výstřelu. Čím pevnější uchopení, tím přesnější je kontrola zbraně — ale jen do určitého okamžiku. Síla vyvinutá pro uchopení a držení pistole je přímo úměrná síle potřebné pro spouštění. Tlak vyvíjený malíčkem a špičkami prsteníčku a prostředníčku musí být co nejmenší, jinak bude hlaveň pistole stlačována dolů a důsledkem toho budou nízko umístěné rány v terči.

Mezi výstřely uvolněte sevření rukojeti a nechte krev v ruce volně cirkulovat. Občas pistoli z dlaně vyjměte úplně. Tím dosáhnete, že tvar ruky zůstane stále nezměněný. Tvar ruky ovlivňuje i teplota; za teplého počasí si mezi výstřely otírejte ruku vlhkým ručníkem, aby se povrch dlaně ochladil.

Dýchání

Dýchání způsobuje, že se ruka držící pistoli pohybuje; v průběhu míření tedy musíte zastavit dýchání. Než zvednete ruku s pistolí k zamíření, několikrát se normálně nadechněte a vydechněte. Prohloubené dýchání, tzv. hypoventilace, by způsobilo zrychlení pulzu. Jakmile zvednete pistoli k zamíření, plně se nadechněte. Dovolte pružnosti vašeho hrudního koše a plic vytlačit část vzduchu než začnete mířit. V průběhu míření se bránice nesmí pohnout; jestli ránu neodpalíte v průběhu zhruba deseti vteřin, spusťte ruku s pistolí, několikrát se nadechněte a vydechněte a začněte znova. Kapacitu vašich plic a okysličování krve zlepší fyzický trénink.

Míření a obrazec mířidel

OK Špatně

Jakmile si nacvičíte správný postoj a uchopení pistole, bude pistole, poté co zvednete ruku, prakticky zamířená. Malou úpravou dosáhnete správný obrazec mířidel, vrchol mušky musí být v jedné rovině s horní hranou hledí, mezera po obou stranách mušky ve výřezu hledí musí být stejná. Zapamatujte si správný obrazec mířidel, načrtněte si jej a kresbu si dejte do svého střeleckého kufříku, abyste se na ni mohli dívat mezi výstřely. Pro správné zamíření je nutné mít oko zaostřeně na mířidla. Oko nemůže být zaostřeno současně na terč i na mířidla; není-li zaostřeno na mířidla, nemůžete si ověřit správně srovnání mířidel. Je třeba připomenout, že nepatrná chybička na mířidlech se mnohonásobně zvětší na vzdálenost terče. Soustřeďte se nejprve na mušku, abyste ji viděli jasně a ostře. Později, až budete mít zkušenosti, budete schopni využít akomodační reflex, abyste v pásmu ostrost udrželi i hledí.

Účelem míření je navést správný obrazec mířidel do správné polohy vůči zamiřovacímu bodu na terči. Za předpokladu, že mířidla jsou správně nastavena pro danou střelnici, že dojde k plynulému spuštění a že obrazec mířidel je v okamžiku spuštění správný, zasáhne střela střed terče. Normálně se míří na bod pod černým středem terče, protože ten se nejlépe kontroluje (míření na 6 hodin). Pokud budete mířit příliš těsně pod černý střed terče, bude mít obrazec mířidel tendenci spojit se s obrazem černého středu terče a bude velmi těžké udržet zaostření na mířidla. Bude-li naopak váš zamiřovací bod příliš daleko od černého středu, bude zase obtížné udržovat neustále tuto vzdálenost a mířidla se mohou také vychýlit i na stranu. Ideální zamiřovací bod je asi v jedné třetině vzdálenosti od spodního okraje černého zamiřovacího středu ke spodnímu okraji terče. Zamiřovací bod však není zdaleka tak důležitý jako správně srovnaná mířidla. Chyby v bodu zamíření jsou paralelní chyby a ty lze tolerovat.

Pro míření byste měli používat své řídící — dominantní — oko. Abyste zjistili, které oko je vaše dominantní, vytvořte z palce a ukazováčku kroužek, podržte jej asi 40 cm před obličejem a podívejte se přes něj na nějaký malý předmět. Kroužkem nehýbejte a zavřete napřed jedno a potom druhé oko. Dominantní oko je to, kterým vidíte předmět středem kroužku.

Špatně Většina střelců míří jedním okem tak, že mají dominantní oko otevřené a druhé oko zavírají. Úsilí, které je zapotřebí pro udržení oka pevně zavřeného, však narušuje koncentraci a napíná svaly v tváři. Mějte při míření obě oči otevřené a rušení nemířícím okem odstraňte jeho zacloněním. Ideální clonka je průsvitný disk - dovoluje, aby do obou očí vstupovalo stejné světlo, a to pomáhá zlepšit vidění.

Mířidla na vaší pistoli mají mít rozumné rozměry, jinak se vaše oko na ně bude obtížně zaostřovat. Muška má být široká a pravoúhlá, rovněž tak výřez v hledí. Pak je snadné vystředit mušku ve výřezu hledí podle proužků světla viditelných na každé straně mušky, které pro tento účel zcela postačují. Neměly by být užší než jedna třetina šířky mušky. Mířidla na terčových pistolích jsou stavitelná. Místo zásahu střely v terči lze posunovat nastavením mířidel vodorovně nebo svisle. Vzhledem k tomu, že nastavovací šroubky fungují na různých pistolích různým způsobem, je užitečné si poznačit, jak fungují na vaší pistoli a tyto poznámky si uložit do vašeho střeleckého kufříku.

Někteří střelci dávají přednost barevným mířidlům, zvláště při míření na střed, protože vystupují z černého pozadí zamiřovacího středu. Tento způsob míření ale nedoporučujeme, protože celá matně černá mířidla dávají ostřejší definici obrazu mířidel.

Ideální zamířeni, jak je na obrázku, může byt dosaženo jen chvilkově, protože pistoli prostě nelze držet absolutně klidně. Spouštění samozřejmé trvá déle a tak se pistole v průběhu této doby pohybuje. Tento pohyb by měl byt omezen na oblast pod zamiřovacím středem a této oblasti se říká zamiřovací oblast. Jak budete postupně sbírat zkušenosti, bude se vaše pistole pohybovat méně a méně a zamiřovací oblast bude odpovídajícím způsobem menší. Existence zamiřovací oblasti vám umožňuje snáze se soustředit na udržení srovnaných mířidel, protože vás nebude tolik zatěžovat vazba mezi mířidly a zamiřovacím středem. Zdá se vám, že se pohyb pistole zmenšuje a to vám dále pomáhá zkoncentrovat se výhradně na srovnaná mířidla a správné spouštění.

Spouštění

Správně Špatně

Základním pilířem techniky střelby z pistole je spouštění. Dokonalost ve všem ostatním neznamená nic, je-li chybné spouštění. To totiž zkazí zamíření v kritickém okamžiku, a tím je výstřel. Prst, kterým spouštíte, musí stlačovat spoušť po přímé čáře zpět k vašemu mířícímu oku. Aby to bylo možné, musí prst být správně umístěný a musí se spouště dotýkat jen prostředkem bříška prvního článku. Je to proto, že bříško se pohybuje v přímé čáře, zatímco ostatní části prstu se pohybují v nejrůznějších obloucích. V této poloze bude také váš spouštějící prst bezpečně vzdálen od rámu a pažby pistole.

Nesměřuje-li tlak na spoušť přímo dozadu, má to za následek výchylky hlavně (cukáni, chvění). Dotýká-li se váš spouštějící prst rámu pistole nebo pažby, vyvíjejí svaly u kořene prstu boční tlak na pistoli právě v okamžiku výstřelu. Tlak na spoušť musí být plynulý nejen do okamžiku výstřelu, ale i po něm. Výstřel samotný musí být načasovaný do optimálního intervalu.

Koordinace spouštění

Doposud jsme hovořili pouze o jednotlivých složkách techniky střelby z pistole. Tyto jednotlivé složky musí být při míření a výstřelu spojeny dohromady — všechny mají význam současně. Budete-li vyčkávat se zahájením spouštění až do okamžiku, kdy budete mít srovnaná mířidla, budete mířit příliš dlouho a v okamžiku, kdy vystřelíte, už zamíření nebude dobré. Drženi pistole při míření je statická činnost, vlastní spouštění je na druhé straně dynamická. A tak musíte zkoordinovat statické a dynamické prvky, a to vše s použitím jedné jediné ruky.

Graf průběhu spouštění Nejlepší cesta k dosažení této koordinace je začít s obojím současně. Jakmile pistole dosáhne zamiřovací oblasti, musíte začít postupně stlačovat spoušť a současně dělat poslední úpravy srovnání mířidel. Musíte udržet stabilní obrazec mířidel a vlastní výstřel musí přijít jako překvapeni. To se nazývá podvědomé odpálení rány. Vědomá střelba — vůlí řízené stlačení spouště v okamžiku, kdy je správný obrazec mířidel— je chyba. Úsilí, které je třeba vyvinout ke stlačení spouště v tomto okamžiku, má za následek stržení a chybný zásah.

Je velmi zajímavé sledovat čas nutný pro zamíření a spuštění. Je-li příliš krátký, má to za následek chybné spuštění (stržení) rány. Je-li příliš dlouhý, unavující se svaly a nedostatek kyslíku mají za následek nestabilitu zamíření, rozostření oka mimo mířidla, neodolatelné nutkání po nádechu. Rána musí být odpálena v určitém optimálním časovém intervalu, kdy jsou všechny činitele příznivé. Optimální interval je mezi pěti až osmi vteřinami. Nejobvyklejší chyba při střelbě z pistole je vědomé, náhlé spuštění rány po uplynutí optimálního intervalu. To je panická reakce a jednoznačně znamená zmařenou ránu. Je rozhodně lepší několikrát se pokusit o odpálení jedné dobré rány, něž násilně odpálit jednu špatnou. Nesmíte být ale příliš opatrný, protože by to mohlo vést ke strachu ze spouštěni — k neschopnosti odpálit ránu v optimálním intervalu vůbec. Abyste překonali tento strach ze spouštění, musíte tlak na spoušť zvyšovat už od samotného počátku akce. Pomůže vám pevnější uchopení pistole.

Souhrnně:

  • Vaše oko musí být zaostřeno jedině na mířidla, která musíte držet ve správném uspořádání.
  • Mířidla musíte držet v zamiřovací oblasti.
  • Musíte plynule zvyšovat tlak na spoušf a při tom stále udržovat správný obrazec mířidel.
  • Nevyjde-li rána v průběhu optimálního intervalu, musíte celou proceduru opakovat.

Následný čas

Samotný výstřel není ještě konec akce. Po výstřelu musíte pistoli dále držet zamířenou a zafixovat si do paměti obrazec mířidel, který jste viděli přesně v okamžiku výstřelu.

Zpětný ráz výstřelu vám pistoli vychýlí, ale ta se okamžitě vrátí do polohy, kterou zaujímala těsně před výstřelem. Teprve po tom můžete po dalším krátkém míření paži s pistolí spustit. Pokud nedodržujete tento postup, můžete příliš brzy uvolnit držení pistole a ztratit koncentraci na mířidla, a to ještě před výstřelem. Střelci, kteří spustí ruku s pistolí okamžitě, jakmile pistole vystřelila, to velmi brzy začnou dělat ještě než pistole vystřelí. Předvídání výstřelu také napíná svaly paže a ramene proti očekávanému zpětnému rázu a to způsobí ztrátu zamíření. Jestli uvolníte držení pistole a zaostření na mířidla, ztratíte kontrolu nad pistolí v okamžiku výstřelu. Obě tyto chyby jsou vážné.

Abyste nacvičili chování po výstřelu, představte si, že střela je jako raketa, která opouští hlaveň několik vteřin po zážehu. V průběhu času po výstřelu můžete odhadnout pravděpodobnou polohu zásahu, kterou si můžete následovně ověřit dalekohledem. Nemůžete-li se upamatovat na polohu mířidel nebo odhled zásahu je chybný, potom je vaše chování po výstřelu pravděpodobně nesprávné, nebo, což je horší, nejste patřičně zkoncentrováni.

(Text byl převzat z publikace Střelba z pistole vydaného ČSS.)

Nejprodávanější
1.Střenky CZ 50/70 classic + logo
2.Střenky Walther PPK + logo
3.Střenky CZ 50/70 classic
4.Střenky CZ 82/83
5.Střenky CZ 75/85
6.Střenky Walther PPK
7.Nůž Kizlyar Scorpion M hand
8.Padáková šňůra PARACORD 550 blue
9.Nůž Kizlyar NSK Sterkh
10.Střenky CZ 24/27
Akce / Slevy
Nůž Kizlyar Striks
Nůž Kizlyar Striks
2 790,-
2 365,-
Více...